Rådgivning

När du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa själva, kan Du vända dig till Juristfirman Sjöstaden och boka tid för 1 – 2 timmars rådgivning enligt rättshjälpslagen. Alla kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen, och i alla rättsliga frågor.

Vid mötet träffar du en juridiskt kunnig person som du kan berätta för om tvisten och din situation. Vi sätter oss in i din specifika tvist för att ge råd och göra en professionell juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp. Rådgivning kan ske per telefon.

Många tvister hittar man en lösning på redan under rådgivningen.

Beslutar ni er för att gå vidare fyller vi tillsammans i blanketten ”Ansökan om rättshjälp”. Vi kommer att ge en indikation på var kostnaderna ungefär kommer att landa, och vi kommer också att upplysa dig om möjligheten att få rättshjälp eller om du kan använda rättsskyddet i din försäkring.

Du kan se rådgivning som en inledning till rättshjälp eftersom det är en förutsättning för att du ska ha möjlighet att få rättshjälp. För att ha möjlighet att få rättshjälp krävs minst en timmes rådgivning men du kan få upp till 2 timmars rådgivning till en bestämd avgift (taxa).