Rättsskydd/rättshjälp

Om Du hamnar  i en tvist kan i vissa situationer och under vissa förutsättningar få en del av kostnaderna betalda, antingen genom det rättsskydd som ofta ingår i någon av Dina försäkringar eller genom den rättshjälp som är en del av den sociala skyddslagstiftningen.

Läs mer om rättsskydd och rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida (sidan öppnas i ett separat fönster). Rättshjälp kan erhållas efter ansökan.

Juristfirman Sjöstaden hjälper dig med att undersöka  om Du kan få rättshjälp eller om Du har rättsskydd via försäkring.

Kontakta oss så berättar vi om dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp!