Förbered dig inför rådgivning

En timme går snabbt, försök därför att utnyttja tiden så effektivt som möjligt så att du får ut mesta möjliga av rådgivningen. Vid rådgivning kan du få nyttiga tips som kan hjälpa dig och din motpart att lösa tvisten och förutsättningarna blir bättre om du är väl förberedd. Tänk på följande:

  1. Skriv ner vad du vill ha sagt som har med tvisten att göra. Vad har hänt? Vilka är inblandade? med mera.
  2. Ta med alla papper som behövs, till exempel alla avtal som har med tvisten att göra. Det är bättre att du tar med för många än för få.
  3. Förbered och ta med papper över dina ekonomiska förhållanden, vanligen bankens kontoutdrag, lönekvitton, skatteintyg eller till exempel beslut om inkomststöd.
  4. Innan rådgivningen börjar bör du berätta att det är rättshjälp du vill söka. Då gäller en fast taxa enligt rättshjälpslagen.